کایرو بالاخره با آمدن پتراچی موافقت کرد

جیانلوکا پتراچی بالاخره به راهی پایتخت ایتالیا شد. ایل تمپو گزارش می دهد که کایرو مالک باشگاه تورینو موافقت خود را با حضور پتراچی اعلام کرده است و پتراچی بعد از 9 سال تورینو را ترک می کند. کایرو برای این رضایت، گرکو هافبک تیم پریماورا را می خواهد و رم نیز این پیشنهاد را قبول کرد.