آینده دانیله در ایتالیا؟

به گزارش جانلوکا دی مارزیو،دانیله ده روسی تصمیم خود را در مورد آینده گرفته است. او می خواهد همچنان به فوتبال ادامه بدهد ولی حاضر به ترک ایتالیا نیست. ده روسی پیشنهادی های از سوی لس آنجلس اف سی و بوکاجونیورز داشت ولی آن پیشنهادات نتوانست کاپیتان را قانع کند و ده روسی به پيشنهادات داخلی جواب مثبت خواهد داد.
باید تا روز پنجشنبه منتظر ماند تا کاپیتان دروسی به رم بازگردد و تصمیم خود را در مورد آینده نهایی کند.