پیشنهاد فررو به دست توتی رسید

همانطور که توتی در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود پیشنهاداتی دارد و بیکار نخواهند ماند. جانلوکا دی مارتزیو، گزارش می دهد که فررو مالک سمپدوریا، بعد از اینکه دی فرانچسکو را جایگزین جامپائولو کرد می خواهد توتی را نیز به کادر مدیریتی اضافه کند و حتی پیشنهاد خود را نیز برای توتی فرستاده است. فررو دو هفته به توتی برای جواب دادن به این پیشنهاد وقت داده است ولی بنظر می رسد توتی به خاطر عشقی که به رم دارد برای کار در سایر تیم های ایتالیا مردد است.