اندرسن، جدیدترین گزینه جایگزینی مانولاس

رم بدنبال جانشینی مناسب برای مانولاس است و از این رو اسپورت ایتالیا گزارش می دهد که مدافع دانمارکی سمپدوریا جدیدترین گزینه جالوروسی است. رم مصمم است که یواخیم اندرسن 23 ساله را به پایتخت ایتالیا بیاورد.

اندرسن 23 ساله در فصلی که گذشت برای سمپدوریا 32 بار به میدان رفت که موفق شد یک پاس گل را بنام خود ثبت کند.