فلورنزی رم را ترک می کند!؟

بعد از اینکه توتی و دروسی به صورت غمناکی رم را ترک کرده اند، حال کوریره دلو اسپورت گزارش داده است که باشگاه می تواند با یک بازیکن بومی دیگر نیز قطع همکاری کند. کونته علاقه زیادی به الساندرو فلورنزی کاپیتان اول رم دارد و از این رو به آسیلیو و ماروتا گفته است که برای جذب او هر چه زودتر اقدام کنند. نراتزوری مایل است که دالبرت را معامله وارد کنند. اینتر حاضر است برای خرید کاپیتان فلورنزی، 25 میلیون یورو به علاوه 5الی 10 میلیون یورو پاداش را به رم پیشنهاد بدهند.

توتومرکاتووب نیز می نویسد که بعید است فلورنزی از تیم شهرش جدا شود. کونته فلورنزی را به والنتینو لاتسارو مدافع هرتابرلین ترجیح می دهد. رم قیمت فلورنزی را 35 میلیون یورو اعلام کرده است این قیمت 10 میلیون بیشتر از قیمت لاتسارو است.