شیک می رود، کوترونه می آید

جامپائولو دیروز به عنوان مربی جدید میلان معرفی شد و بدنبال انقلاب در میلان است،از این رو گزارش شده است که جامپائولو شاگرد سابق خود را در نظر گرفته است. پاتریک شیک زیر نظر جامپائولو به عنوان بازیکن آینده دار به پایتخت ایتالیا آمد. جالوروسی قیمت شیک را حدود 30 تا 35 میلیون اعلام کرده است ولی میلان حاضر به پرداخت چنین قیمتی نیست. روسونری برای کاهش قیمت پاتریک کوترونه را به علاوه 15 میلیون یورو پیشنهاد داده است.