برقراری تماس اولیه بولونیا برای جذب دفرل

علاقه بولونیا به دفرل جدی است. اسکای اسپرت تاکید کرد که والتر ساباتینی دفرل 28 ساله را به عنوان اصلی ترین گزینه برای تقویت خط حمله بولونیا می داند. طبق این گزارش تماس اولیه بین دو باشگاه بر قرار شده است. بولونیا می خواهد دفرل را بصورت قرضی و حق خرید به خدمت بگیرید. دفرل در فصلی که گذشت در 36 بازی 11 گل به ثمر رساند.