اینتر-ژکو=استندبای !

به گزارش کالچو مرکاتو،هنوز فاصله زیادی بین رم و اینتر برای انتقال ادین ژکو وجود دارد دارد.جالوروسی همچنان روی مبلغ 22 میلیون یورو اصرار دارند اما نراتزوری حاضر ست 13 میلیون یورو پرداخت کند. با این حال انتظار می رود این انتقال در نهایت نهایی شود اما اما زمان بیشتری خواهد برد.احتمال یکی از بازیکنان جوان اینتر وارد این انتقال خواهد شد.گفته می شود رمی ها حاضرند فقط با ورود داویده مرولا به این انتقال مبلغ درخواستی خود را کاهش دهند.