قرعه کشی مقدماتی لیگ اروپا

رمی ها در فصل جاری در لیگ اروپا قرار خواهند داشت و امیدوارند در پایان به موفقیت برسند.حال قرعه کشی مرحله دوم مقدماتی لیگ اروپا امروز بعد از ظهر در نیون انجام شد و دو تیم دبرچنی از مجارستان و کوکِسی از آلبانی در مقابل قرار خواهند گرفت و برنده این دو تیم در دو دیدار رفت و برگشت،مقابل آ.اس رم قرار خواهد گرفت.
دیدار رفت پنج شنبه، ۳ مرداد  در المپیکو برگزار خواهد شد و دیدار برگشت در تاریخ پنج شنبه، ۱۰ مرداد در استادیوم تیم رقیب برگزار خواهد شد.