دی لورنتیس؛قیمت مانولاس زیاد ست!

دی لورنتیس رئیس ناپولی علاقه به مانولاس را تاکید کرد و اذعان کرد که قیمت مانولاس زیاد است. او گفت:”ما در حال کار بر روی مانولاس هستیم، زیرا آلبیول به ما گفت که با باشگاه را ترک می کند و ما بدنبال جانشینی برای او هستیم. مانولاس یکی از گزینه های ماست ولی دو مانع بزرگ بر سر راه این انتقال وجود دارد. اول جنبه شخصیتی که او دارد و در بعضی مسائل رفتار خوبی از خود نشان نمی دهد و مسئله دوم وارد مذاکره شدن با رم است، زیرا جالوروسی مدیر ورزشی ندارد. ما از قیمت مانولاس آگاه هستیم ولی می خواهیم که آن را کاهش دهیم و دستمزد مانولاس با تمام احترامی که برای او قائل هستم زیاد است.”