بیانیه رسمی باشگاه؛از تصمیم توتی ناامید شدیم

سایت رسمی باشگاه آ.اس رم بعد از کنفرانس امروز فرانچسکو توتی و اعلام رسمی خداحافظی از رم،بیانیه ای رسمی منتشر کرد که در زیر قرار گرفته است.
“باشگاه بسیار ناامید شده ست که فرانچسکو توتی اعلام کرده که تصمیم گرفته ست رم را ترک کند و مدیر ورزشی رم نباشد!ما بعد از خروج مونچی،این نقش به او پیشنهاد کردیم که منتظر جواب او بودیم.ما اعتقاد داشتیم که نقش ارائه شده به فرانچسکو،یکی از بالاتری مقام های باشگاه ست و واضح ست که نیازمند تعهد  کامل ست.چیزی که انتظار می رود همه مدیران ارشد باشگاه داشته باشند.ما آماده بودیم تا به فرانچسکو کمک کنیم تا از یک فوتبالییست بزرگ به یک مدیر عالی تبدیل شود.برای نشان دادن این تعهد به فرانچسکو،نقش مدیر فنی به او پیشنهاد شد.نقشی که اعتقاد داشتیم که او می توانست رشد کند .در حالی که ما متوجه شدیم که تصمیم گیری ترک رم بعد از 30 سال چقدر سخت ست.ما معتقدیم که درک او از حقایقی و تصمیماتی که در باشگاه گرفته شده ست،خیالی و دور از واقعیت ست. باتوجه به اینکه فرانچسکو توتی چند مرتبه به آمدن مالکان جدید و همراه با اطلاعاتی که در مورد اشخاص مورد علاقه به خرید با‌‌شگاه گفته است،امیدواریم که به معنای پیش بینی برای غلبه بر این باشگاه نباشد.سنارویی که بسیار حساس ست.زیرا نام شرکت ذکر شده ست. ما این صحبت ها را اساسا نادرست و غلط می نامیم و گروه سرمایه گذاری آمریکایی قصدی برای ترک باشگاه در حال و آینده ندارد.
ما برای فرانچسکو آرزو می کنیم، که در کارهایی که در آینده انجام می دهد، موفق باشد.”