زمان و مکان کنفرانس ترک رم مشخص شد

فرانچسکو توتی فردا بعد از 2 سال از کادر مدیریتی رم جدا خواهد شد و برای اعلام این خبر کنفرانس مطبوعاتی را در نظر گرفته است.کنفرانس خبری خداحافظی توتی از رم فردا ساعت ۱۴ ظهر به وقت محلی در دفتر کمیته ملی المپیک ایتالیا برگزار خواهد شد.