فروش زانیولو مشکل فیرپلی مالی رم را حل می کند

با توجه به قانون فیرپلی مالی یوفا رم مجبور است که درآمد باشگاه را تا 30 ژوئن 45 میلیون یورو افزایش یابند. رسانه مانولاس، زانیولو و ژکو را مهمترین کاندیداهای خروج از رم می دانند. اسکای اسپرت گزارش داده‌است که مانولاس با ناپولی به توافق رسیده است. روزنامه های تورینی گزارش داده اند که یوونتوس با مبلغ 40 تا 45 میلیون یورو بدنبال زانیولو هستند و حتی حاضر هستند که هیگواین را به معامله‌ وارد کند. تاتنهام هم وضعیت زانیولو را دنبال می کند ولی اولویت زانیولو جوان ماندن در ایتالیا است.