پاستوره :در رم خواهم ماند

خاویر پاستوره مصاحبه طولانی با Mundod.lavoz.com  در مورد اولین سال حضورش در پایتخت ایتالیا گفته است.پاستوره تایید کرد که در رم می ماند و بازی در ایتالیا خوشحال است.

پاستوره گفت :”من به رم آمدم که در بازی های بیشتری برای تیم به میدان بروم. من و باشگاه هم بدنبال چنین چیزی بودیم ولی به هر دلیل این اتفاق رخ نداد. نکته مهم این بود که توانستم به میدان بروم و خوب ظاهر شوم و چند گل مهم برای تیم به ثمر برسانم.”

“بازگشت دوباره به ایتالیا، بسیار لذت بخش بود. من خانواده‌ ام از این کشور دارم. من دو سال بسیار زیبا را در پالرمو را گذارندم. من از ایتالیا به سمت سکوی پیشرفت پرتاب شده ام. بازی در این کشور باعث شده که به تیم ملی و PSG برسم.”

“من همیشه فکرش را می کردم که روزی با چالشی متفاوت به ایتالیا بر می گردم. ”

آینده؟” من برای چند فصل دیگر نیز با این باشگاه قرارداد دارم و دلیلی برای ترک رم نمی بينم. بدنبال اثبات خود هستم و می خواهم نشان دهم که چه توانایی هایی را دارم. ”

علاقه بوکا و ریورپلاته؟

” حرف های زیادی در این باره شنیدم ولی نمی دانم که این خبر، درست بوده است. من برای آینده ام خارج از رم با هیچ کس حرف نزدم.”