ملاقات توتی و فینگا به تعویض افتاد!

به گزارش اسکای اسپرت،قرار بود امروز جلسه ای بین فرانچسکو توتی و گویدو فینگا مدیر اجرایی باشگاه در دفتر جدید باشگاه برگزار شود اما این جلسه به تعویض افتاده ست.!در حال حاضر فرانچسکو توتی ترجیح می دهد زمان بیشتری فکر کند.به همین دلیل تو روز سه شنبه برای ادامه تعطیلات به یونان خواهد رفت.بنابراین با بازگشت از تعطیلات طرفین ملاقات خواهند کرد!این اتفاق بعد از مصاحبه جیمز پالوتا با سایت رسمی اتفاق افتاده ست.