فونسکا اولین پرتغالی تاریخ باشگاه

فونسکا اولین سرمربی پرتغالی تاریخ باشگاه

پائولو فونسکا اولین سرمربی پرتغالی تاریخ باشگاه و بیست و ششمین سرمربی غیر ایتالیایی تاریخ باشگاه ست.در این بین مجارستان با 6 سرمربی بیشترین نماینده را دارد.
در زیر از اولین سرمربی تا آخرین سرمربی غیر بومی را می توانید مشاهده کنید.

1 ویلیام گاربوت

2 هربت بورگس از انگلیس

3 جانوس بار از مجارستان

4 لاجوس کواچ از مجارستان

5 آلفرد شوفر از مجارستان

6 گزا کرتیس از مجارستان

7 امیر سنکی از مجارستان

8 جسی کارور از انگلیس

9 گیورگی ساروسی از مجارستان

10 آلکس استوک از انگلیس

11 گونار نوردال از سوئد

12 لوئیس کارنیگلیا از آرژانتین

13 نعیم کریزیو از آلبانی

14 لوئیس میرو از اسپانیا

15 خوان کارلوس لورنزو از آرزانتین

16 هلنیو هررا از آرژانتین

17 نیلز لیدهولم از سوئد

18 گوران اریکسن از سوئد

19 آنجلو سورمانی از برزیل

20 وویادین بوشکوف از یوگوسلاوی

21 کارلوس بیانکی از آرژانتین

22 زدنک زمن از جمهوری چک

23 رودی فولر از آلمان

24 لوئیس انریکه از اسپانیا

25 رودی گارسیا از فرانسه

26 پائولو فونسکا از پرتغال