پونسه در یک قدمی اسپارتاک

پونسه مهاجم آرژانتینی آ.اس که فصل گذشته بعد از این که به صورت قرضی از باشگاه آئک آتن یونان بازگشته است ،به باشگاه اسپارتاک مسکو لینک شده است و این باشگاه می خواهد این مهاجم را به خدمت بگیرد ارزش این بازیکن 22 ساله حدود 8 ملیون یورو می باشد.به گزارش پورتال اکسپرس اسپرت روسیه،این انتقال می تواند در روز های آینده نهایی شود.
باید دید که سرمربی جدید تیم نیازی به پونسه دارد یا خیر تا اجازه ی فروش این بازیکن داده شود.