سفر پالوتا به لندن برای مذاکرات

گزارش شده است که جیمز پالوتا امروز به لندن پرواز کرده است تا با فونسکا که در 48 ساعت آینده به عنوان سرمربی جدید رم معرفی می شود گفتگو کند.سرمربی پرتغالی فردا به سوی پایتخت انگلیس حرکت می کند و فینگا و بالدیسونی نیز در این جلسه حضور دارند. پالوتا، فینگا و بالدیسونی به همراه بالدینی نیز جلسه ای جداگانه نیز برگزار می کنند.