رسمی،میهایلوویچ با بولونیا تمدید کرد

به گزارش سایت رسمی بولونیا،سینیشا میهایلوویچ که یکی از گزینه های آ.اس رم برای هدایت فصل آینده بوده ست،قراردادش را تا 30 ژوئن 2022 با بولونیا تمدید کرده ست.او بعد از تمدید گفت:”من خوشحالم.من واقعا می خواستم در بولونیا بمانم. زیرا این تیم پروژه بلند پروازانه ای دارد.در ماه های اخیر یک گروه فوق العاده ایجاد کرده و هواداران همواره از ما حمایت کرده اند.”