فونسکا دوشنبه به رم می آید!

پائولو فونسکا سرمربی پرتغالی شاختار دونتسک اوکراین جدی ترین گزینه آ.اس رم برای هدایت فصل آینده می باشد و طرفین به توافقاتی نیز دست یافتند و تنها توافق سران رم با سران شاختار باقی مانده ست.امروز،روز مهمی برای این انتقال ست.
از طرفی تله رادیو استریو در گزارشی اعلام کرد که فونسکا قراردادی دو ساله با گزینه تمدید برای سال سوم و دستمزد سالانه 2.5 میلیون یورو با آ.اس رم امضا خواهد کرد.حال جلب رضایت باشگاه شاختار نیز مهم ست که گفته می شود درخواست اولیه آنها برای فسخ قرارداد 5 میلیون یورو بوده ست اما طرفین با  2 میلیون یورو به توافق خواهند رسید.

طبق آخرین خبر اسکای،فونسکا روز دوشنبه به رم خواهد آمد تا قرارداد خود را به صورت رسمی با رم به امضا برساند.