جلسه بین سران رم و شاختار

به گزارش رماپرس،این ساعات پیش رو گزینه پائولو فونسکا داغتر از سایر گزینه هاست.گفته می شود جلسه ای در اوایل بعد از ظهر بین گویدو فینگا مدیر رم و جانلوکا پتراچی، با رئیس شاختار دونتسک در لیسبون پرتغال برگزار خواهد شد.طرفین برای رسیدن به توافق و رسیدن به راه حلی مناسب با یکدیگر دیدار خواهند کرد.