پلگرینی می خواهد بماند

به گزارش گازتا دلو اسپرت،لورنزو پلگرینی صراحتا اعلام کرده ست که می خواهد در رم بماند.قرارداد فعلی او در سال 2022 منقضی می شود و با توجه به این خبر او مایل ست باز هم قرارداد خود را تمدید کند،البته با افزایش دستمزد تا 2.5 میلیون یورو به علاوه پاداش و حذف بند لغو قرارداد 30 میلیونی اش !گفته می شود وقتی که پتراچی حضورش در رم قطعی شود،بحث در مورد پلگرینی نیز آغازخواهد شد.او امیدوار ست به بعد از الساندرو فلورنزی کاپیتان بعدی جالوروسی باشد.