به زودی جلسه ای برای آینده ژکو برگزار می شود

به گزارش اسکای اسپرت ایتالیا،دو باشگاه رم و اینتر هفته آینده در این هفته ملاقاتی با یکدیگر خواهند داشت تا سعی کنند برای انتقال ادین ژکو راهی پیدا کنند.ادین ژکو با قراردادی 3 ساله با دستمزد 4 میلیونی به توافق رسیده.باشگاه اینتر نیز اعلام کرده ست در آستانه توافق با سران رم با مبلغ 10 تا 12 میلیون یورو قرار دارد.