رم به دنبال تمدید با کانجانو

به گزارش توتومرکاتووب جانمارکو کانجانو یکی از ستاره های فصل اخیر تیم پریماورا تحت هدایت آلبرتو ده روسی،یکی از بازیکنانی ست که پیشنهاداتی دارد اما سران رم قصد ندارند این استعداد خود را از دست دهند و به دنبال تمدید قرارداد با او برای چهار سال دیگر ست.او درمجموع تمامی رقابت های فصل جاری 37 بار برای رم به میدان رفت و 15 بار گلزنی کرده ست.