جاستین؛فصل پرنوسانی بود.

جاستین کلایورت ستاره هلندی آ.اس رم بعد از برتری پنح بر یک 21سال های هلند مقابل مکزیک در مصاحبه با یک پورتال هلندی گفت:”یک فصل پرنوسان و پر فراز و نشیبی داشتیم.همچنین ما یک تیم جوان بودیم اما من شخصا نمی توانم شکایتی کنم.با توجه به این که اولین سال من در ایتالیا بود.چیزی که من می خواستم،ببیشتر بازی کردن بود تا شاید گل ها و پاس های گل بیشتری به ثبت برساند.به همین علت نمی خواهم برای آغاز فصل بعد منتظر بمانم.روز خداحافظی دانیله ده روسی؟یک روز هیجان انگیز بود.بیست سال آینده قادر خواهم بود به فرزندانم بگویم که من با او بازی کردم!این معنی بسیاری برای من دارد.”