احتمال تبادل پرین و الشعا !

به گزارش کوریره دلو اسپرت،استفان ال شعراوی یکی از بازیکنانی ست که در طول فصل سران رم به دنبال تمدید قرارداد با او بودند.اما حال این احتمال نیز وجود دارد که در تابستان رم را ترک کند.مائوریتزیو ساری که احتمالا سرمربی بعدی یوونتوس خواهد بود،خواهان او در ترکیبش ست.از سویی ماتیا پرین دروازبان یوونتوس در این تیم فضایی پدیدا نکرده ست و از همین رو می تواند راهی رم شود.حال طرفین می توانند با مبادله بازیکنان با بخشی پول،به توافق برسند.