فونسکا در یک قدمی رم!؟

به گزارش کلودیا گارسیا روزنامه نگار پرتغالی در توییتر،پائولو فونسکا سرمربی شاختار دونتسک اوکراین،در آستانه پیوستن به رم قرار دارد.گفته می شود تماس هایی بین دو طرف وجود دارد.اگر تیم اوکراینی اجازه رفتن او را بدهد،فونسکا با جالوروسی توافق خواهد کرد.جلسات بیشتر در اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد تا شرایط بهتر تعریف شوند.