ژکو به زودی به میلان می رود

به گزارش هاریس مرکونجا روزنامه نگار اهل بوسنی در توییتر خود از آینده ادین ژکو نوشت!او در در توییتر خود نوشت که ژکو فردا می تواند راهی میلان شود و قراردادی بین او و اینتر امضا شود.به همین دلیل او یک دیدار با تیم ملی خود را برای یک روز به تعویض انداخت.ورود او برای 1 ژوئن برنامه ریزی شده ست.