چنگیز می رود،تاوین می آید!؟

به گزارش گازتا دلو اسپرت،چنگیز اوندر در لیست خرید آرسنال و تاتنهام قرار دارد.در هفته های اخیر برخی از مذاکراتی بین سران تیم های انگلیسی و همراهان او وجود داشت.حتی گفته می شود ستاره ترک تبار جالوروسی پاسخ مثبت داده ست.با این حال آینده او به سرمربی و مدیر ورزشی آینده رم بستگی خواهد داشت.در صورتی که چنگیز اوندر رم را ترک کند،تاویین بازیکن مارسی یکی از گزینه های رم برای جایگزینی ست.