رسمی؛گاسپرینی با آتالانتا تمدید کرد

سایت رسمی آتالانتا در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که رابطه خود را با گاسپرینی ادامه خواهد داد.آنتونیو پرکاسی رئیس نراتزوری در این مورد گفت:”این اتفاق با رضایت بسیار ست.می توانم تایید کنم که آتالانتا ارتباطش را با گاسپرینی ادامه می دهد.این مسیر رشد ست و هدف آن تداوم دادن آنچه که در سه فصل گذشته به دست اوردیم ست.،فورزا آتالانتا.”