بوردالاس گزینه جدید رم !

به گزارش تله رادیو استریو،آینده تمامی گزینه های رم برای فصل هدایت فصل آینده ،تکلیفشان مشخص شده و رم هنوز بدون سرمربی باقی مانده ست و در ساعات اخیر گزینه های زیادی مانند ده زربی،جامپائولو مطرح شده اند.اما جدید ترین گزینه مطرح شده، خوزه بوردالاس سرمربی اسپانیایی ختافه ست.قرارداد این سرمربی در سال 2020 به پایان می رسد و بسیاری از باشگاه از جمله سویا خواهان او هستند.او همراه با ختافه عملکرد بسیار خوبی داشته و در این فصل ختافه را به لیگ اروپا رسانده ست.