گزینه های جایگزینی ژکو

به گزارش لگو ادین ژکو یکی از گزینه هایی ست که احتمالا رم را در تابستان ترک خواهد کرد.از همین رو گزینه های مختلفی برای جایگزینی وجود دارد.زاپاتا از آتالانتا و بلوتی از تورینو مهم ترین اهداف رم هستند.از سویی دیگر یورنته نیز می تواند در انتقالی رایگان راهی رم شود.لئوناردو پاوولتی مهاجم کالیاری نیز در ساعات اخیر نامش برای پیوستن به رم مطرح شده ست.