به زودی دیدار الخلیفی با پالوتا

به گزارش خبرگزاری های ایتالیایی،شیخ الخلیفی به شدت مایل ست تا در فوتبال ایتالیا سرمایه گزاری کند.او در گذشته با سران میلان و یوونتوس جلساتی برگزار کرده ست و حتی با رمی ها نیز دیداری داشت.گفته می شود گزینه جالوروسی برای سودمند نیست.بالاتر از همه،جیمز پالوتا مبلغ زیادی را درخواست کرده ست.با این حال،این انتقال دور از انتظار نیست و می تواند در پایان فصل به توافقاتی ختم شد.گفته می شود که در آپریل پیش رو طرفین در هتل لوکس شهر رم دیدار با یکدیگر داشته باشند.

البته جیمز پالوتا چندی پیش اظهار داشته که جیزی در این مورد وجود ندارد.