اعتراضات شدید هواداران در تریگوریا

بعد از کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته دانیله ده روسی و رسمی شدن خداحافظی اش از رم،اعتراضات هواداران متعصب رم در پایتخت آغاز شد و هواداران در سراسر دنیا پیام ها و درخواست های زیادی برای او ارسال کردند.اوج اعتراضات امروز در تریگوریا بود.رمی ها متعصب که بیش از 100 نفر بوده اند،در فولویو برناردینی جمع شدند به پالوتا و سیاست های آن اعتراض کرده اند. بر روی این بنر ها چنین نوشته شده بود:مالکان، باشگاه را به چشم یک تجارت پر سود می بیند. ما رمی هستیم و شما یک شرکت آلوده هستید.

هواداران خشمگین رم پالوتا را یک خوک نیز خطاب کردند.

گروهی کوچک وارد تریگوریا شده اند و دروسی، رانیری و ماسارا آنان را به آرامش دعوت کرده اند و به صحبت پرداختند.
طرفداران از کاپیتان دروسی خواستند که یک سال دیگر تمدید کند ولی ده روسی با ناراحتی گفت “نه”
آنان بعد از جواب منفی دروسی خواستند که او بعد از رم خداحافظی کند ولی دروسی گفت :”این درست نیست ”
همچنین شعار های تندی بر علیه پالوتا داده شد و بنظر می رسد که او در مراسم خداحافظی ده روسی حضور پیدا نکند.

دانیله ده روسی امروز در صحبت با هواداران گفت:” در صورتی که باشگاه پیشنهاد همکاری دوباره بدهد، نخواهم پذیرفت.برای حفظ شرافتم نه می گویم.اما اگر شما از من بخواهید که در تیم دیگری بازی نکنم،فوتبال خود را متوقف خواهم کرد.

از طرفی گفته ست که تصمیم عدم همکاری از آمریکا صادر شده ست !