پیام لیپی برای ده روسی

مارچلو لیپی دروازبان سابق تیم ملی ایتاللیا در مورد خداحافظی ده روسی با رادیو کاپیتال مصاحبه ای انجام داد.او اظهار داشت:”خداحافظی او تمام جهان فوتبال را لرزاند.از آنجایی که همچنان تمایل به بازی دارد،تصمیم گرفته ست که هیچ وقت متوقف نشود.ما از این شخصیت شگفت انگیز،یک قهرمان بزرگ و پسر عالی لذت بریدم.اما اشتباهاتی نیز داشت.مانند اخراج در جام جهانی 2006. به من گفتند که او ِشایسته حضور در دیدار نهایی نیست.اما به او بازی دادم و یکی از پنالتی ها را نیز زد.او بازیکن ویژه ای هست.در این زمان بازیکنانی با ویژگی های او نمی بینم.”