پیام توتی برای ده روسی

فرانچسکو توتی کاپیتان سابق آ.اس رم و یکی از مدیران فعلی آ.اس رم بعد از نهایی شدن ترک دانیله ده روسی در پایان فصل،با انتشار عکسی با دانیله،در اینستاگرام شخصی خود نوشت:
“امروز یک روز غم انگیز ست.امروز فصل مهم دیگری در تاریخ آ.اس رم و بالاتر از همه رم بسته شد.در این سال ها با هم بودیم.با هم رشد کردیم.بازوبند کاپیتانی را بستیم.اما می دانستیم که این لحظه دیر یا زود می آید.فقط می خواهم بگویم که همیشه برادر من در زمین بودی و باقی خواهی ماند.بهترین ها را برایت در کاری که انجام خواهی داد آرزو می کنم.زیرا مطمئن هستیم که آن را عالی انجام خواهی داد.مانند آنچه که تا کنون انجام دادی!
می خوامت دنیله !”