پالوتا :طرفداران باید پیشتیبان ما باشند

جیمز پالوتا مالک رم امروز از طریق توئیتر رم آخرین اخبار را در مورد دلاروما را مخابره کرد و از طرفداران خواست که پشتیبان آنان باشند. پالوتا گفت‌ :”من کارمندان ارشد پروژه دلاروما را راهی شهر رم کردم با امید پیشرفت در کارها. اما مسئولان شهر رم آنقدر مشغول هستند که به ملاقات خود نمی رسند.بنظر می رسد که از نظر مسئولان شهر رم پروژه ساخت استادیوم آنقدر مهم نیست و صرفه اقتصادی ندارد. اگر طرفداران استادیوم می خواهند باید آنرا تقاضا کنند.”