تمایل ساری برای ادامه با چلسی

بعد از این که آنتونیو کونته پاسخ منفی به سران رم داد،مائوریتزیو ساری گزینه اصلی رم برای جایگزینی کلودیو رانیری تبدیل شده ست اما او آخرین کنفرانس مطبوعاتی در آستانه دیدار تیمشب مقابل فرانکفورت گفت:”فوتبال انگلیس را دوست دارم و اگر بتوانم سال آینده هم در چلسی باقی می مانم.اگر آنها بخواهند ،می خواهم دوباره در انگلیس کار کنم.”
با این حال standard.co.uk در خبری از پیشنهاد رم برای ساری گفته ست.سران رم مایلند پیشنهادی به ارزش 5.8 میلیون یورو به سرمربی سابق ناپولی ارائه دهند.حال با وجود شرایط ایده الی که برای لندنی ها رقم زده ست،هنوز آینده او در انگلیس نامشخص ست.