کونته تا پایان فصل تیم خود را انتخاب نمی کند

بنظر می رسد که شایعات مربوط به آینده کونته تمامی ندارد. ایل مساجرو گزارش می دهد که رم، میلان و اینتر و یونتوس به طور جدی خواهان تغییر مربی و روی کار آوردن کونته هستند. در این گزارش ذکر شده است که کونته تا پایان فصل جواب قطعی نمی دهد و منتظر وضعیت تیم هاست. همچنان کونته نیم نگاهی به نيمکت PSG و منچستر یونایتد دارد.