مصاحبه رانیری بعد از برد کالیاری

کلودیو رانیری سرمربی آ.اس رم بعد از برتری سه بر صفر تیمش مقابل کالیاری به اسکای اسپرت گفت:”تمرینات مقدس ست.جایی ست که بازیکن صحبت می کنند.این بهترین عملکرد ما از زمانی ست که من به اینجا آمدم.ما خیلی زود دو گل زدیم و بازیکنان احساس آرامش کردند.کالیاری نمایش خوبی داشت و لئوناردو پاوولتی مشکلات زیادی در نبرد هایی هوایی برای ما ایجاد کرد.بنابراین بسیار مهم بود که ما ارسال ها را متوقف کنیم.مدافعین ما سخت تلاش کردند .فردا روز ماست و با خانواده لذت خواهیم بود.برخی از بازیکنان مهم در تابستان رم را ترک کردند و وقتی این اتفاقات می افتد،کسانی که باقی می مانند خوشحال نیستند.ظاهرا احساس نا امیدی وجود داشت و بازیکنان جدیدی به تیم آمدند و نتوانستند کمکی کنند.بازیکنانی مانند کوین استروتمن گفت که نمی خواهد رم را ترک کند.به عنوان طرفدار رم دوست دارم کونته را رو نیمکت رم ببینم.پاستوره دارای کیفیتی ست که هرگز به پایان نمی رسد.