مانولاس خواستار تمدید

کوستاس مانولاس مدافع یونانی آ.اس رم که در فصول اخیر  یکی از بهترین مدافعان اروپا بوده است. تیم های بزرگ اروپایی وضعیت او را دنبال می کند و بند فسخ 36 میلیون باعث شده است که تیم با جدیت وضعیت او را دنبال کنند.اسپورت مدیاست اخباری مبنی بر توافق مانولاس با بیانکونری را نشر کرده بود ولی اکنون کالچومرکاتو گزارش داده است که مانولاس قصد دارد با رم تمدید کند و به اطلاع مدیران رم رسانده است که در تریگوریا می ماند. وی خواستار ملاقات برای تمدید در پایان فصل شده است.گفته می شود که در قراردارد جدید بند فسخ 36 میلیون وجود ندارد و دستمزد مانولاس از سالی3 میلیون به 4 میلیون یورو برای هر فصل، ارتقا می یابد.