تاتنهام با 50 میلیون بدنبال زانیولو

آمدن کلودیو رانیری به باشگاه و استفاده از لورنزو پلگرینی بجای زانیولو باعث شده است که شایعات ترک زانیولو بالا بگیرید و علاوه بر آن نداشتن توافق برای تمدید این این شایعه را بیشتر به واقعیت بدل کرده است. خبر رسیده است که تاتنهام در حال تدارک پیشنهادی به ارزش 50 میلیون یورو برای زانیولو است تا او را به لندن بیاورد. قبل از این یوونتوس با همین مبلغ شانس خود را امتحان کرد که با جواب منفی روبرو شد. جیمز پالوتا خواهان بندی صد میلیون یورویی در قراردارد زانیولو است ولی احتمال می رود که به پیشنهادات بالای صد میلیون یورو جواب مثبت بدهد.