آینده مبهم شیک در رم

به گزارش کالچو مرکاتو،دیدار شنبه مقابل کالیاری،می تواند شروعی دوباره برای پاتریک شیک باشد.پنج بازی دیگر باقی مانده و رانیری نیز به این بازیکن اهل چک علاقه دارد و در کنفرانس اخیر نیز از شیک تعریف کرده.از سویی گفته می شود آینده شیک به سرمربی جدید نیز بستگی دارد.با این حال گفتنی ست تیم سابقش سمپدوریا و تیم هایی از انگلیس و اسپانیا به دنبال او هستند.