علاقه واتفورد به اولسن

به گزارش کوریره دلو اسپرت ، رابین اولسن دروازه بان سوئدی رم که نتوانست جایگزین خوبی برای آلیسون بکر باشد و مجبور است که رم را بعد از یک فصل ترک کند. واتفورد مشتری پر و پا قرص گلر سوئدی است و حاضر است که مبلغ 8.6 میلیون یورو را پرداخت کند.از مبلغ فروش اولسن ده درصد آن به باشگاه کپنهاگن می رسد. نوریچ و بورنموث سایر مشتریان دیگر اولسن هستند.