میلان بدنبال دیفرا

ازبیو دی فرانچسکو سرمربی سابق رم بعد از اخراج، پیشنهادی های مختلفی دارد.بعد از ابراز علاقه سویا به دیفرا، اکنون میلان نیز به دنبال این مربی 49 ساله هستند. گتوزو با اینکه یکی از مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان است و روسونری را تا مرحله نیمه نهایی کوپاایتالیا برده است َبازهم شغل خود را در خطر می بیند و از این رو دیفرا یکی از متحمل ترین گزینه هاست.