فرعون؛از دورقمی شدن گلهایم خوشحالم

استفان ال شعراوی یکی از خوب های جالوروسی مقابل اینتر،بعد از تساوی در دیدار مقابل این تیم گفت:”احساس بسیار خوبی دارم که تعداد گل های دورقمی شده ست.از آغاز فصل هدفم این بوده و خوشحالم.ما می توانستیم از نظر عملکرد بهتر بازی کنیم.برای امتیاز متاسف نیستم اما رسیدن به لیگ قهرمانان واقعا مهم ست.نتایج کسب شده دیگران امید هارا زنده نگه داشته ست.جنبه مثبت این ست که ما بدون انجام محاسبات بازی کردیم.هدف ما این ست که در لیگ قهرمانان بازی کنیم و تا پایان هم مبارزه خواهیم کرد.سعی خواهیم کرد توپ را حفظ کنیم و پیشتر نگه داریم.اینتر در نیمه دوم بهتر بود آنها ما را به عقب کشاندند و برخی مشکلات نیز داشتیم.ما روی ادین بسیار متمرکز بودیم که در طول بازی خوب بود.داوری؟وار برای کمک کردن وجود دارد.من نمی دانم او چه چیزی را ارزیابی کرده اما نمی توانم چیزی بگویم.کولاروف؟شاید کمی فشار به او وارد شده باشد.”