رانیری؛تساوی عادلانه ست

کلودیو رانیری سرمربی رمی ها بعد از تساوی تیمش مقابل اینتر در جوزپ مئاتزا به خبرنگاران گفت:”ما برای پیروزی به اینجا آمده بودیم.این چیزی ست که همیشه از تیم هایم می خواهم.در نیمه دوم می توانستیم بهتر عمل کنیم.در نهایت تساوی نتیجه عادلانه ای ست.ما می دانستیم نیمه دوم سخت تر می شود هنگامی که حمله کردیم مشکلاتی ایجاد نمودیم.من می خواستم این فشار در نیمه دوم ادامه پیدا کند.ما می دانستیم اینتر در 15 دقیقه اول نیمه دوم گل های زیادی به ثمر رسانده ست.انزونزی؟من به او ایمان دارم.او یک بازی عالی انجام داد.پلگرینی؟پسر سخاوت مندی ست که از جناح راست و چپ فرار می کند.او باید تاکتیکی تر فکر کند. ما عملکرد خوبی داشتیم و شانس هایی ایجاد کردیم.من از تیمم خواستم تا محکم باشند سپس از نقاط قوت استفاده کنند.پس از 20 دقیقه،تغییراتی دادم.پلگرینی پشت سر ژکو بود..سیستم را به 3-3-4 تغییر دادم.من فکر می کنم درایتالیا نسبت به انگلیس فشار روانی بازیکنان و سرمربی ها را محدود می کند.هند والرو؟صادقانه بگویم من ندیدم.به هندانوویچ تبریک می گویم.”