آینده مبهم پاستوره در رم

به گزارش کالچومرکاتو،خاویر پاستوره هافبک آرژانتینی که در تابستان از پاری سنت ژرمن به آ.اس رم پیوست،با توجه به هزینه های شد،عملکرد دور از انتظاری داشت.حال آینده ای مبهمی در رم دارد.حال گفته می شود از اسپانیا و آرژانتین پیشنهاداتی برای او وجود دارد.این در حالی ست که همچنان فرضیه رفتن به چین وجود دارد.