تلاش توتی برای تمدید زانیولو

به گزارش لا رپوبلیکا،فرانچسکو توتی به طور فعال در مورد نیکولو زانیولو کار می کند.سران رم می خواهند قرارداد او را تمدید کنند.قرارداد جدید می تواند با دستمزد 2 میلیون یورو خالص تنظیم شود.این در حالی ست که رمی ها قبلا پیشنهادات 45 میلیون یورویی را برای فروش او رد کردند و ارزش او را حداقل 60 میلیون یورو ارزیابی کرده اند.زانیولو می خواهد در رم بماند.از طرفی احساس بسیار خوبی از طرفداران دریافت می کند.