رم-فیورنتینا؛کم تماشاگرترین رم در المپیکو!

طبق گزارشات تنها 4500بلیت برای بازی امشب رم-فیورنتینا در المپیکو به فروش رسیده که با احتساب هواداران دارای اشتراک سالیانه، 28000 رمی از نزدیک بازی را تماشا خواهند کرد که پایین ترین میزان استقبال از بازی رم در الیمپیکو تا اینجای فصل به حساب می آید.
با وجود کاهش چشمگیر استقبال از بازی رم، خبرها حاکی از حمایت کامل کورواسود از تیم است و اکثریت گروه های کورواسود بازی امشب هم پشت تیم را خالی نخواهند کرد.